โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
189 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์โทรศัพท์ 043 421318
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ฺBP การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้ SONPAIR MODEL
ชื่ออาจารย์ : นางกรรณิกา ซาหยอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,22:54  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมการไม่ส่งการบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมงาม จาดเสม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,04:43  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล BP โครงการ Chopa&Chipa Game 2020
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ พิมพ์สินธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,04:28  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนแบบ High Scope
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร ห้วยจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,03:59  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมเป็นต้นแบบ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ชื่ออาจารย์ : นางกรรณิกา ซาหยอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2564,15:57  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:
ชื่ออาจารย์ : นางกรรณิกา ซาหยอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2563,15:56  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..