โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
เลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๑๐ บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๕๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๕๑๕๔๕๗ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE และ ON-Hand
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมงาม จาดเสม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2564,09:01  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมการไม่ส่งการบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมงาม จาดเสม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,04:43  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล BP โครงการ Chopa&Chipa Game 2020
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ พิมพ์สินธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,04:28  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนแบบ High Scope
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร ห้วยจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,03:59  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..