โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
เลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๑๐ บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๕๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๕๑๕๔๕๗ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ผู้บริหาร

นายสุพินิจ ศรีพุทธา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/04/2020
ปรับปรุง 25/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 67551
Page Views 74949
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนดูนสาด ดูนสาด กระนวน
2 โรงเรียนบ้านนามูล ดูนสาด กระนวน 043260591
3 โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม น้ำอ้อม กระนวน
4 โรงเรียนบ้านหนองซา น้ำอ้อม กระนวน
5 โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยา บ้านฝาง กระนวน
6 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา บ้านฝาง กระนวน
7 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง บ้านฝาง กระนวน
8 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา บ้านฝาง กระนวน
9 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านฝาง กระนวน
10 โรงเรียนบ้านหนองแวงคู บ้านฝาง กระนวน
11 โรงเรียนบ้านวังโพน หนองกุงใหญ่ กระนวน 0885608785
12 โรงเรียนบ้านหนองโอง หนองกุงใหญ่ กระนวน
13 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ หนองกุงใหญ่ กระนวน
14 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว หนองกุงใหญ่ กระนวน
15 โรงเรียนบ้านผักหนาม หนองกุงใหญ่ กระนวน
16 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม หนองโก กระนวน
17 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา หนองโก กระนวน
18 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา หนองโก กระนวน
19 โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย หนองโก กระนวน
20 โรงเรียนบ้านหนองโก หนองโก กระนวน
21 โรงเรียนนวลน้อยพิทยา หนองโก กระนวน
22 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หนองโก กระนวน
23 โรงเรียนชุมชนกระนวน หนองโก กระนวน
24 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น หนองโก กระนวน
25 โรงเรียนบ้านบะแต้ หนองโก กระนวน 043-260301
26 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ หนองโก กระนวน
27 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก หนองโก กระนวน
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) หนองโน กระนวน
29 โรงเรียนบ้านนาเลาะ หนองโน กระนวน
30 โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองโน กระนวน
31 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว หนองโน กระนวน
32 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร หนองโน กระนวน
33 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หัวนาคำ กระนวน
34 โรงเรียนบ้านคำครึ่ง หัวนาคำ กระนวน
35 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา หัวนาคำ กระนวน
36 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ห้วยยาง กระนวน
37 โรงเรียนบ้านโดกกลางวิทยา ห้วยยาง กระนวน
38 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยยาง กระนวน
39 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง ห้วยยาง กระนวน
40 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด ห้วยโจด กระนวน
41 โรงเรียนบ้านนาฝาย ห้วยโจด กระนวน
42 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข ห้วยโจด กระนวน
43 โรงเรียนศิลาโป่งคำ ห้วยโจด กระนวน
44 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง ห้วยโจด กระนวน
45 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา ห้วยโจด กระนวน
46 โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง กระนวน ซำสูง 043 219109
47 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม กระนวน ซำสูง
48 โรงเรียนบ้านคำแมด คำแมด ซำสูง
49 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ คูคำ ซำสูง
50 โรงเรียนบ้านหม้อ คูคำ ซำสูง
51 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ คูคำ ซำสูง
52 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล คูคำ ซำสูง
53 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ บ้านโนน ซำสูง
54 โรงเรียนโนนโพธิ์วิทยาคม บ้านโนน ซำสูง
55 โรงเรียนบ้านโนน บ้านโนน ซำสูง
56 โรงเรียนบ้านแห้ว บ้านโนน ซำสูง
57 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม บ้านโนน ซำสูง
58 โรงเรียนบ้านห้วยเตย ห้วยเตย ซำสูง
59 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง ห้วยเตย ซำสูง
60 โรงเรียนบ้านสว่าง ห้วยเตย ซำสูง
61 โรงเรียนบ้านหลุบเลา ห้วยเตย ซำสูง
62 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป กุดน้ำใส น้ำพอง
63 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กุดน้ำใส น้ำพอง
64 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง กุดน้ำใส น้ำพอง
65 โรงเรียนบ้านฟากพอง กุดน้ำใส น้ำพอง
66 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ กุดน้ำใส น้ำพอง
67 โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย กุดน้ำใส น้ำพอง
68 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ ทรายมูล น้ำพอง
69 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง ทรายมูล น้ำพอง
70 โรงเรียนบ้านทรายมูล ทรายมูล น้ำพอง
71 โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม ทรายมูล น้ำพอง
72 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ ท่ากระเสริม น้ำพอง
73 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย ท่ากระเสริม น้ำพอง
74 โรงเรียนบ้านหนองแสง ท่ากระเสริม น้ำพอง
75 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ท่ากระเสริม น้ำพอง
76 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม ท่ากระเสริม น้ำพอง
77 โรงเรียนน้ำพองภูริพัฒน์มิตรภาพที่ 94 น้ำพอง น้ำพอง
78 โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส น้ำพอง น้ำพอง
79 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น น้ำพอง น้ำพอง
80 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ น้ำพอง น้ำพอง
81 โรงเรียนมนตรีศึกษา น้ำพอง น้ำพอง
82 โรงเรียนบ้านหนองหารจาง น้ำพอง น้ำพอง
83 โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา น้ำพอง น้ำพอง
84 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน น้ำพอง น้ำพอง
85 โรงเรียนบ้านคำมืด น้ำพอง น้ำพอง 043260160
86 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล น้ำพอง น้ำพอง
87 โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) บัวเงิน น้ำพอง
88 โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ บัวเงิน น้ำพอง
89 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ บัวเงิน น้ำพอง
90 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ บัวเงิน น้ำพอง
91 โรงเรียนบ้านหนองแวง บัวเงิน น้ำพอง
92 โรงเรียนคำบอนวิทยา บัวเงิน น้ำพอง
93 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง บัวเงิน น้ำพอง
94 โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า บัวเงิน น้ำพอง
95 โรงเรียนบ้านดงเย็น บัวเงิน น้ำพอง
96 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ บัวเงิน น้ำพอง
97 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ บัวใหญ่ น้ำพอง
98 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี บัวใหญ่ น้ำพอง
99 โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น บัวใหญ่ น้ำพอง
100 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง บัวใหญ่ น้ำพอง
101 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ บัวใหญ่ น้ำพอง 043-450885
102 โรงเรียนบ้านสำโรง บ้านขาม น้ำพอง
103 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล บ้านขาม น้ำพอง
104 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ บ้านขาม น้ำพอง
105 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น บ้านขาม น้ำพอง
106 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย บ้านขาม น้ำพอง
107 โรงเรียนบ้านโนนเชือก บ้านขาม น้ำพอง
108 โรงเรียนบ้านหัวดง บ้านขาม น้ำพอง
109 โรงเรียนบ้านดงเรือง พังทุย น้ำพอง
110 โรงเรียนบ้านโสกม่วง พังทุย น้ำพอง
111 โรงเรียนบ้านหัวบึง พังทุย น้ำพอง
112 โรงเรียนบ้านกุดพังทุย พังทุย น้ำพอง
113 โรงเรียนบ้านหินลาด พังทุย น้ำพอง
114 โรงเรียนบ้านนาขาม พังทุย น้ำพอง
115 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา พังทุย น้ำพอง
116 โรงเรียนบ้านสระกุด ม่วงหวาน น้ำพอง
117 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน ม่วงหวาน น้ำพอง
118 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ ม่วงหวาน น้ำพอง
119 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ม่วงหวาน น้ำพอง
120 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด ม่วงหวาน น้ำพอง
121 โรงเรียนบ้านโนนพยอม ม่วงหวาน น้ำพอง
122 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ ม่วงหวาน น้ำพอง
123 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว วังชัย น้ำพอง
124 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วังชัย น้ำพอง (043) 431108
125 โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง วังชัย น้ำพอง
126 โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์ วังชัย น้ำพอง
127 โรงเรียนบ้านวังชัย วังชัย น้ำพอง
128 โรงเรียนน้ำพองศึกษา วังชัย น้ำพอง
129 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สะอาด น้ำพอง
130 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง สะอาด น้ำพอง
131 โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง สะอาด น้ำพอง
132 โรงเรียนบ้านคำบง สะอาด น้ำพอง 043-461264
133 โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ สะอาด น้ำพอง
134 โรงเรียนบ้านบึงกลาง หนองกุง น้ำพอง
135 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา หนองกุง น้ำพอง
136 โรงเรียนบ้านนาคู หนองกุง น้ำพอง
137 โรงเรียนบ้านโสกแสง หนองกุง น้ำพอง
138 โรงเรียนน้ำพอง หนองกุง น้ำพอง
139 โรงเรียนบ้านนาเรียง หนองกุง น้ำพอง
140 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ หนองกุง น้ำพอง 043-431272
141 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์
142 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์
143 โรงเรียนบ้านหนองผือหนองปลาเฒ่า ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์
144 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์
145 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม นาคำ อุบลรัตน์
146 โรงเรียนกุดกระหนวน นาคำ อุบลรัตน์
147 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ นาคำ อุบลรัตน์
148 โรงเรียนบ้านหนองขามหนองแวงบ้านเล้า นาคำ อุบลรัตน์
149 โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน บ้านดง อุบลรัตน์
150 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา บ้านดง อุบลรัตน์
151 โรงเรียนบ้านบ่อ บ้านดง อุบลรัตน์
152 โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) บ้านดง อุบลรัตน์
153 โรงเรียนบ้านหนองแต้ บ้านดง อุบลรัตน์ 043-260398
154 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี บ้านดง อุบลรัตน์ 043260728
155 โรงเรียนบ้านขุนด่าน บ้านดง อุบลรัตน์
156 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์
157 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ 081 - 392 - 4222, 043 - 210 - 807
158 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์
159 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์
160 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์
161 โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์
162 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
163 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
164 โรงเรียนคงฤทธิ์ศึกษาการ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
165 โรงเรียนโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ 043446104
166 โรงเรียนบ้านโนนจิก เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
167 โรงเรียนอนุบาลศิวิไลย์ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
168 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
169 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
170 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โคกสูง อุบลรัตน์ ๐๘๑-๐๕๑๕๔๕๗ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
171 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม โคกสูง อุบลรัตน์
172 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา โคกสูง อุบลรัตน์
173 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง โคกสูง อุบลรัตน์ 0807287371
174 โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง คำม่วง เขาสวนกวาง
175 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล คำม่วง เขาสวนกวาง
176 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก คำม่วง เขาสวนกวาง
177 โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ คำม่วง เขาสวนกวาง
178 โรงเรียนบ้านโนนสง่า คำม่วง เขาสวนกวาง
179 โรงเรียนบ้านคำม่วง คำม่วง เขาสวนกวาง
180 โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง คำม่วง เขาสวนกวาง
181 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
182 โรงเรียนบ้านหนองคู ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
183 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
184 โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
185 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
186 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
187 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
188 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
189 โรงเรียนศรีเมืองแอม ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
190 โรงเรียนดงบังวิทยายน ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
191 โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง
192 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ นางิ้ว เขาสวนกวาง
193 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นางิ้ว เขาสวนกวาง
194 โรงเรียนบ้านนาง้อง นางิ้ว เขาสวนกวาง
195 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ นางิ้ว เขาสวนกวาง
196 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น นางิ้ว เขาสวนกวาง
197 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ นางิ้ว เขาสวนกวาง
198 โรงเรียนชุมชนเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
199 โรงเรียนบ้านนาค้อ เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
200 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง 043449009
201 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
202 โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
203 โรงเรียนอนุบาลทันวิทยา เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
204 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
205 โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
206 โรงเรียนอนุบาลนันทกฤช เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
207 โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง
208 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง
209 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง
210 โรงเรียนบ้านป่าเปือย โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง
211 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง
212 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง
213 โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง