โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
189 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์โทรศัพท์ 043 421318
ปฐมวัย

นางสาวนิภาพร ห้วยจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นายเธียรวิชญ์ สุวรรณบุตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3