โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
189 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์โทรศัพท์ 043 421318
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผล NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 15) 05 พ.ค. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 18) 04 พ.ค. 64
รายงานผล O-net ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 49) 21 เม.ย. 64
รายงานผล RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 38) 20 เม.ย. 64
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 56) 02 เม.ย. 64
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 53) 01 เม.ย. 64
โครงการทัศนศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 51) 31 มี.ค. 64
“โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ เด็กไทยไม่จมน้ำ” ประจำปี 2563 (อ่าน 93) 16 มี.ค. 64
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม โดย สหภาพแรงงาน BMW (อ่าน 67) 05 มี.ค. 64
รอบที่ ๓ การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๖๓ (อ่าน 75) 05 มี.ค. 64
รอบที่ ๓ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๖๓ (อ่าน 74) 05 มี.ค. 64
โครงการสืบหน่อต่อยอด สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 (อ่าน 86) 15 ก.พ. 64
นายกฤษณา กิตติลาภ ผอ.รร.บ้านหินลาด เข้าศึกษาดูงาน รร.บ้านโคกสว่าง (อ่าน 86) 09 ก.พ. 64
รับมอบป้ายฯ วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 จากบริษัท SCG (อ่าน 89) 08 ก.พ. 64
การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ Coacher NuPETHS Teams (อ่าน 78) 06 ก.พ. 64
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 105) 04 ก.พ. 64
นิเทศชั้นเรียน "อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (อ่าน 99) 03 ก.พ. 64
ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความลำบากพิเศษ (อ่าน 108) 03 ก.พ. 64
คณะกรรมการนิเทศชั้นเรียน (อ่าน 97) 03 ก.พ. 64
โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย ประจำปี 2563 (อ่าน 104) 19 ม.ค. 64
โรงเรียนน้ำพองศึกษาพร้อมด้วยคณะ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียน (อ่าน 113) 19 ม.ค. 64
Let’s Speak English Out รอบที่ 2/2563 (อ่าน 107) 19 ม.ค. 64
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ฯ กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์ ครั้งที่ 1 (อ่าน 96) 14 ม.ค. 64
การประชุมครั้งที่ 1/2564 คณะกรรมการสถานศึกษา รร.บ้านโคกสว่าง (อ่าน 104) 06 ม.ค. 64
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ เทศบาลตำบลโคกสูง (อ่าน 102) 04 ม.ค. 64
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา รุ่นโควิด-19 ปี 2564 (อ่าน 126) 02 ม.ค. 64
กิจกรรมจับสลากแลกของขวัญ ต้อนรับปีใหม่ 2564 (อ่าน 113) 30 ธ.ค. 63
ร่วมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ สพป.ขอนแก่น เขต4 (อ่าน 126) 30 ธ.ค. 63
โครงการ Stop Teen Mom 2563 เฟสที่ 2/2 (อ่าน 128) 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมวันคริสมาสต์ 2563 (อ่าน 125) 23 ธ.ค. 63
โครงการ Stop Teen Mom 2563 เฟสที่ 2 (อ่าน 121) 21 ธ.ค. 63
"สัตตบงกชเกมส์" กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์ 2563 (อ่าน 132) 20 ธ.ค. 63
โครงการ Stop Teen Mom 2563 (อ่าน 127) 14 ธ.ค. 63
กีฬาสัมพันธ์นักเรียน สามเส้าเกมส์ ครั้งที่ 3 (อ่าน 124) 09 ธ.ค. 63
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 123) 05 ธ.ค. 63
รอบที่ ๒ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด (อ่าน 116) 05 พ.ย. 63
กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ (อ่าน 112) 05 พ.ย. 63
รับเกียรติบัตรโรงเรียนระดับเพชร และโชว์พิเศษจากคณะเพชรสว่าง (อ่าน 115) 29 ต.ค. 63
รอบที่ ๒ การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2563 ระดับจังหวัด (อ่าน 99) 28 ต.ค. 63
Halloween's Day และพิธีปิดค่ายโครงการจิตอาสาฯ (อ่าน 123) 23 ต.ค. 63