โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
เลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๑๐ บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๕๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๕๑๕๔๕๗ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรวันครู ครั้งที่ 66 สมาคมครูอุบลรัตน์ (อ่าน 27) 25 ม.ค. 65
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (อ่าน 367) 15 ม.ค. 65
รับการประเมินการเปิดสถานศึกษาแบบ OnSite (อ่าน 105) 14 ม.ค. 65
นายสุพินิจ ศรีพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ (อ่าน 491) 08 ม.ค. 65
ร่วมตักบาตรทำบุญ สวัสดีปีใหม่ 2565 (อ่าน 55) 30 ธ.ค. 64
ร.ร.บ้านโคกสว่าง เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2563 (อ่าน 30) 30 ธ.ค. 64
ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2563(3) (อ่าน 33) 27 ธ.ค. 64
ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2563(2) (อ่าน 24) 27 ธ.ค. 64
ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2563(1) (อ่าน 26) 27 ธ.ค. 64
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” (อ่าน 28) 27 ธ.ค. 64
หน่วยงานโรงไฟฟ้าน้ำพองมอบผลิตภัณฑ์ด้านอนามัย (อ่าน 28) 27 ธ.ค. 64
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 27) 27 ธ.ค. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปี2565 (อ่าน 29) 27 ธ.ค. 64
โครงการกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ณ วัดสว่างสามสวน (อ่าน 66) 25 ธ.ค. 64
โรงฟ้าฟ้ามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดี (อ่าน 57) 25 ธ.ค. 64
ประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 53) 25 ธ.ค. 64
อบรมเชิงปฏิบัตการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) (อ่าน 71) 18 พ.ย. 64
ร่วมงานฌาปนกิจรองประธานกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 76) 18 พ.ย. 64
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู สู้อ้อมอกชมพู-เขียว (อ่าน 59) 17 พ.ย. 64
กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ปีการศึกษา2564 (อ่าน 68) 08 พ.ย. 64
พิธีรับตราพระราชทาน บ้านวิทยาศาสตร์น้อย (อ่าน 84) 02 พ.ย. 64
แสดงความยินดี นางกรรณิกา ซาหยอง รับตำแหน่ง รอง.ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต4 (อ่าน 99) 07 ต.ค. 64
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 (อ่าน 84) 09 ก.ย. 64
กองทุนหมู่บ้าน บ.โคกสว่าง มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 76) 09 ก.ย. 64
ประกาศผลรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563 (อ่าน 90) 03 ก.ย. 64
ประกาศผลรางวัลสถานศึกษาพระราชทานชมเชย ประจำปี 2563 (อ่าน 111) 03 ก.ย. 64
การนิเทศกำกับติดตามครูผู้สอนเพศวิถีและทักษะชีวิต (อ่าน 76) 27 ส.ค. 64
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้พุทธนวัตกรรมโดยใช้ในการบริหาร (อ่าน 83) 25 ส.ค. 64
พิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ ChoPA&ChiPA Game ปี 2564 (อ่าน 90) 24 ส.ค. 64
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 110) 23 ก.ค. 64
รับมอบทุนการศึกษา โดย นายพยุง เหล็กดี (อ่าน 94) 19 ก.ค. 64
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (จัดหาทุนการศึกษา) (อ่าน 93) 12 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE และ ON-Hand (อ่าน 14) 11 ก.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 87) 01 ก.ค. 64
วันสุนทรภู่ และ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 109) 26 มิ.ย. 64
รณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังไข้เลือดออก ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 108) 26 มิ.ย. 64
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 105) 26 มิ.ย. 64
โครงการออกกำลังกาย New Normal (อ่าน 100) 26 มิ.ย. 64
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหนง "ครูผู้ช่วย" (อ่าน 106) 24 มิ.ย. 64
นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน กลุ่มเขื่ออุบลรัตน์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 124) 15 มิ.ย. 64