โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
เลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๑๐ บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๕๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๕๑๕๔๕๗ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ป.6
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2565,11:55   อ่าน 52 ครั้ง