โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
189 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์โทรศัพท์ 043 421318
ภาพกิจกรรม
โครงการสืบหน่อต่อยอด สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,23:33   อ่าน 18 ครั้ง